תנאי הצטרפות לאיגוד

 • המעוניינים להצטרף לאיגוד ימלאו את "טופס בקשה להצטרף כחבר באיגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל (ע"ר)".
   
  הצטרפות לאיגוד במעמד של "חבר האיגוד"
   
  חבר האיגוד, מכוח היותו חבר העמותה, יהיה בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית ורשאי להיבחר למוסדותיה. חבר האיגוד יוכל להציג עצמו בכל אתר ואתר כחבר בו, ולצורך כך אף להשתמש בלוגו האיגוד.
   
  העיסוק במקצוע הייעוץ והאימון הכלכלי למשפחות עדיין אינו מוכר כמקצוע המחייב תנאי סף לעוסק בו. האיגוד, כאיגוד חדש, קבע כי ראוי שהמצטרפים אליו יעמדו בקריטריונים מקצועיים בסיסיים.
   
  להלן תנאי הסף שנקבעו למי שמעוניין להצטרף לאיגוד במעמד של חבר האיגוד: 
  א. מי שעבר קורס מקצועי שהכשיר אותו לעבוד כיועץ לכלכלת המשפחה, או כמאמן פיננסי למשפחות.
  או        
  ב.מי שפעיל בתחום הייעוץ או האימון הכלכלי למשפחות לפחות 3 שנים ובעל ניסיון מצטבר של ייעוץ כלכלי לפחות ל- 10 משפחות.
  במקרים מיוחדים ולפנים משורת הדין הוועד מוסמך לאשר בקשה לחברות בעמותה של מועמד גם אם אינו עומד בתנאי הסף שפורטו לעיל. 

  תנאים נוספים לקבלה כחבר העמותה: 
  כחלק מערכי העמותה, חבר עמותה יתחייב לבצע פעילות בהתנדבות, כיועץ או כמאמן כלכלי למשפחות, בהיקף של 10 שעות שנתיות לפחות.
  חבר בעמותה מתחייב לקרוא ונהוג על פי תקנון האתיקה של האיגוד.

  דמי חבר שנתיים

  למימון פעילות האיגוד נקבע כי חברים ישלמו דמי חבר שנתיים. דמי חבר עבור חבר באיגוד (לשנה) עומדים על 360 ש"ח.
  למצטרפים חדשים:יש למלא את טופס הבקשה, ולאחר שיאושר ע"י ועד העמותה, לשלם. התשלום הינו חלקי לפי חודש ההצטרפות ועד סוף השנה הקלנדרית.
  למחדשים, ניתן למלא את הטופס ולשלם בו זמנית החידוש הינו לשנה קלנדרית מלאה.
   
  ניתן לשלם גם באמצעות כרטיס אשראי.