אודותינו ככככ
אודות האיגוד

 • אנו מאמינים שפעילות האיגוד תתרום לפתח ולקדם את המקצוע ואת העוסקים בו.

 • משקי הבית מוצאים עצמם מחוייבים לקחת החלטות במגוון נושאים פיננסיים: ההתנהלות השוטפת, צריכת האשראי, ניהול החסכונות וההשקעות המשפחתיות, ניהול הביטוח האישי והמשפחתי על כל מרכיביו וצבירת הכספים לפנסיה.

 • אף שישנם עקרונות ניהול דומים, הרי לכל משק בית המאפיינים המיוחדים לו, ואלו דורשים התייחסות ספציפית בעת מתן ייעוץ כלכלי לסוגיות ולדילמות מולם הוא עומד.
   
  בעוד ניהול כלכלת המדינה וניהול החברות העסקיות נתמך ע"י אלפי כלכלנים אשר מוכשרים לכך במסלולי הכלכלה ומנהל העסקים באקדמיה – רק בעת האחרונה מתחילים  יועצים ומאמנים לעסוק בייעוץ כלכלי למשקי הבית, לצבור נתונים וידע, לפתח מתודות ייעוץ וכלי ניהול, ולהציע שירותי ייעוץ למשקי הבית במגוון הסוגיות הכלכליות העומדות לפניהם.
   

 • אך לניהול המצרפי של כלכלה זו יש משמעות ברמה הלאומית, החברתית והכלכלית. התעלמות מהנושא לאורך זמן הביא להתערערות הדרגתית של יציבותן הכלכלית של משפחות רבות בישראל.

 • משפחות הנמצאות תחת עול משכנתא, אוברדרפט, הלוואות וקשיים בתזרים המזומנים, נקלעות למתח נפשי וחוסר בטחון, תחושת חוסר שליטה ואבדן תקווה, בקיעים ביחסים בתוך המשפחה ואף לגירושין. גם תופעות בריאותיות מתלוות ללחצים אלו.
   
  מקורו של חוסר הניהול הכלכלי בעיקר בחוסר ידע, אך גם בפיתויי עידן השפע ובתרבות הצריכה המודרנית, בשפע של אשראי זמין וקל ובנורמות חברתיות מכשילות. הוא חוצה את כל שדרת האוכלוסייה ואינו קשור בהכרח לרמת ההכנסה או ההשכלה. ניתן לראות משפחות רבות בעשירונים הבינוניים וגם העליונים מזניחות טיפול בנושאים כלכליים חשובים ביותר כמו פנסיה, חינוך גבוה לילדים, ביטוח סעודי ועוד.
   

 • התרבות הישראלית של חוסר הניהול, מתחילה לתת אותותיה במשקי בית רבים. בשנים האחרונות יותר ויותר משפחות נכנסות למצוקה תקציבית לא בגלל הכנסות נמוכות אלא בעיקר בגלל ניהול שגוי, סדרי עדיפויות לא נכונים וצריכת יתר. אנו קוראים לפעילים בתחום הייעוץ ואימון לכלכלת משפחות, ולאלה שעברו קורסים שהכשירו אותם לפעול בתחום, להצטרף כחברים באיגוד, או כידידיו, לתרום ולפעול לקידום מטרותיו, לסייע לנו למלא אותו בעשייה ופעילות רבה, ולהסתייע בשירותיו.