Image background
Image background
Image background
"איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל" שם לו כמטרה להוביל לשינוי בדרכי הניהול הכלכלי של המשפחה והפרט בישראל, להביא ליציבותה ולרווחתה של המשפחה הבודדת ולחוסנה של הכלכלה הישראלית.
 
עידכונים
 • ביטוח אחריות מקצועית ינואר 2012 - לאחרונה הצלחנו לקבל ביטוח אחריות מקצועית מחברת הפניקס, בנוסף לביטוח הקיים בחברת הראל.
 • חברי הארגון מוזמנים להופיע ברשימה כאן באתר.
  יש לשלוח תמונות עדכניות ומידע.

 • איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל


  איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל הוקם לאור צורך הולך וגובר בייעוץ כלכלי למשקי הבית, ותחילת התפתחותו של מקצוע ייחודי: יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה, הנותן מענה לדילמות הכלכליות של משקי הבית.
   
  הרפורמות בשנים האחרונות הביאו לפתיחתו של המשק הפיננסי לתחרות, ומשקי הבית מוצאים עצמם מחויבים לקחת החלטות במגוון נושאים פיננסיים: ההתנהלות השוטפת, צריכת האשראי, ניהול החסכונות וההשקעות המשפחתיות, ניהול הביטוח האישי והמשפחתי על כל מרכיביו וצבירת הכספים לפנסיה.
  אנו קוראים לפעילים בתחום הייעוץ ואימון לכלכלת משפחות, ולאלה שעברו קורסים שהכשירו אותם לפעול בתחום, להצטרף כחברים באיגוד, או כידידיו, לתרום ולפעול לקידום מטרותיו, לסייע לנו למלא אותו בעשייה ופעילות רבה, ולהסתייע בשרותיו.
   
  תחום הייעוץ והאימון לכלכלת המשפחות, הנו תחום שילך ויתפתח בשנים הקרובות בקצב מואץ. אנו מאמינים שפעילות האיגוד תתרום רבות לפיתוח וקידום המקצוע ואת העוסקים בו.
   
 • יוסי אש - יו"ר איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה

  דבר יו"ר האיגוד


  "לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן -חורין להיבטל ממנה"
  (פרקי אבות)

  הפעילות בתחום הייעוץ והאימון הכלכלי למשקי הבית החלה להתפתח בישראל רק לפני שנים מספר. התחום, אותו הובילו מספר אנשי מקצוע, נותן מענה לדילמות כלכליות של הפרט והמשפחה, והיום כבר עוסקים בו עשרות יועצים ומאמנים. פותחו כלים, הוטמעו מתודות, ונצבר ניסיון רב. עשרות אלפי משפחות כבר השתתפו בהרצאות, בסדנאות, וקבלו ייעוץ אישי שהוביל אותם לעתיד כלכלי טוב יותר.

  איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה נרשם כעמותה בשנת 2007, ומאגד את העוסקים בתחום. האיגוד שם לו למטרה לקדם, לפתח, להוביל ולתרום להגברת הידע והמודעות לתחום של ניהול כלכלת המשפחה בישראל, ליציבותה ולרווחתה של המשפחה הבודדת ולחוסנה של הכלכלה הישראלית.

  לקחתי על עצמי את הובלת פעילות האיגוד, מתוך אמונה כי יש ביכולת האיגוד להוביל, לשנות ולהשפיע. אני מזמין את הפעילים בתחום, ומי שמטרות האיגוד קרובות ללבו, להצטרף לאיגוד ולהיות בין מעצבי דרכו.

  יוסי אש